On The Road Again

Buma Cultuur en het Ministerie van OCW versterken de muzieksector door werkbijdragen voor compositieopdrachten en live uitvoeringen beschikbaar te stellen aan componisten en tekstschrijvers.

Buma Cultuur, als stichting gelieerd aan Buma/Stemra, en het Ministerie van OCW komen creatieve makers in de muzieksector tegemoet met een vervolg op het Investeringsfonds Muziek. Componisten en tekstschrijvers van muziek kunnen via specifieke trajecten in uiteenlopende genres een aanvraag indienen om in aanmerkingen te kunnen komen voor een compositieopdracht. Deze initiatieven vinden plaats onder de noemer Nieuwemuziekmaken.nl en is bestemd voor de ontwikkeling van (nieuwe) muziek en nieuwe exploitatie van nieuwe of bestaande muziek in Nederland door opnamen en uitvoeringen mede mogelijk te maken. Naast het initiatief voor deze werkbijdragen voor compositieopdrachten is door Buma/Stemra tevens het Investeringsfonds Muziek Deel 2 ingericht. Hier kunnen componisten, tekstschrijvers, uitgevers en de door Buma/Stemra erkende beroepsverenigingen ook een aanvraag voor een werkbijdrage indienen.

On The Road Again – De parade van Nederlands talent

Livemuziek is, als onderdeel van de culturele sector, bovenmatig hard geraakt door de Coronamaatregelen van de afgelopen maanden. Podia en festivals hebben sinds maart 2020 hun inkomsten grotendeels of zelfs helemaal zien verdwijnen. Medewerkers die in de verschillende disciplines van de livemuziek sector actief zijn, hebben maandenlang hun werk niet kunnen doen, terwijl festivals niet doorgingen, podia op slot zaten en muzikanten al hun geplande shows moesten afzeggen. Daarmee werden alle lagen in de sector getroffen; van de componist tot de technici voor licht en geluid, van de sessiemuzikant tot podiumbouwers en decorontwerpers, van boekingskantoren tot managers en muziekuitgevers. En vooral niet te vergeten: de fans! Muziekliefhebbers die de afgelopen maanden niet naar live concerten van hun favoriete artiesten konden gaan. Ondanks de al gekochte concerttickets.

Daarom heeft Buma Cultuur in samenwerking met Sena het initiatief genomen voor het onderdeel ‘On The Road Again – parade van talent’, onderdeel van de regeling nieuwemuziekmaken.nl is. Met het door het Ministerie van OCW beschikbare gestelde financiële ondersteuning wordt een live evenement waar acts en bands optreden die eerder een beroep hebben gedaan op een werkbijdrage uit het Investeringsfonds Muziek mogelijk gemaakt. Als gevolg van het Investeringsfonds Muziek is namelijk nieuw werk gecreëerd dat verdient om gehoord te worden. En om live uitgevoerd te worden voor publiek. Daarmee worden componisten en tekstschrijvers van al dat nieuwe werk geholpen hun werk live uit te voeren en te exploiteren. Tevens is er voor gekozen om deze editie van On The Road Again – parade van talent gratis toegankelijk te maken. Neemt niet weg dat omwille de geldende veiligheids- en Coronamaatregelen wel tickets voor het evenement besteld moeten worden.

Belangrijk daarbij is dat liveoptreden veelal de belangrijkste activiteiten en daarmee ook de grootste bron van inkomsten zijn voor de acts en artiesten. Daarom is het nu van cruciaal belang om de live muzieksector vooruit te helpen in het opstarten van optredens in clubs, zalen, theaters en op festivals. Daarbij worden fans, artiesten en alle toeleveranciers die diensten en producten leveren aan deze sector geholpen op weg naar een maatschappij waarin we zonder Coronamaatregelen verder kunnen.

Om de makers en uitvoerende artiesten op weg te helpen naar het realiseren van betaalde optredens, om fans weer het plezier te schenken door het mogelijk te maken nu al de liveoptredens van hun favoriete artiesten te bezoeken, door muzikanten de kans te geven weer tegen een billijke vergoeding live te spelen, helpen de we livemuziek sector en alle professionals die daarin actief zijn. Het is nú nodig live muziekactiviteiten te ontwikkelen en deze financieel te ondersteunen zolang er nog geen sprake kan zijn van een reguliere marktwerking. Er gelden immers nog steeds beperkende maatregelen.

Het concept On The Road Again – parade van talent, doet precies dat. On The Road Again richt zich specifiek op die groep componisten/tekstschrijvers en muzikanten die gedurende de twee lockdown periodes hard zijn getroffen door de maatregelen en met hulp van het Steunfonds Rechtensector, mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Ministerie van OCW, wel nieuwe muziek hebben kunnen maken. Maar deze nog helemaal niet live hebben kunnen uitvoeren vanwege de beperkingen. Deze nieuwe muziek verdient om live gespeeld en gehoord te worden.

Zomertheater Den Bosch

On The Road Again biedt een selectie van Nederlands talent, in verschillende stadia van hun carrière, de kans op te treden in het Zomertheater in Den Bosch/Rosmalen. Buma Cultuur en is de initiatiefnemer van On The Road Again en wordt daarbij ondersteund door Sena Performers. Beide organisaties behartigen de belangen van makers: componisten, tekstschrijvers, muziekuitgevers en uitvoerende muzikanten. De verantwoordelijkheid van de organisatie van het live-evenement ligt bij Buma Cultuur, die daarmee ook verantwoordelijkheid draagt voor de financiering van het evenement. Cruciaal daarbij is dat de optredende acts een billijke en marktconforme vergoeding ontvangen voor hun optreden. Dat geldt ook voor het realiseren en uitvoeren van de productie van het evenement. De door het Ministerie van OCW beschikbaar gestelde gelden zijn bestemd voor makers en de uitvoerenden. De productie van het evenement moet uit additionele middelen worden gefinancierd.

Het is nú van cruciaal belang voor de sector om live muziekevenementen te ondersteunen in de uitvoering en financiering. Daarmee worden talloze toekomstige carrières ondersteund en kunnen makers versneld de draad weer oppakken.

On The Road Again – parade van talent; in het kort

 • Datum: 25 juli 2021
 • Locatie Zomertheater – Den Bosch
 • Toegang: gratis
 • Aantal acts: 8 – 15 acts
 • Nederlandse artiesten in het popgenre
 • Partners: naast initiatiefnemer Buma Cultuur en Sena zijn dat Jan Vis Entertainment, Ambassadors of Entertainment
 • Mede mogelijk gemaakt door Ministerie van OCW en Steunfonds Rechtensector
 • Programmering: Nederlandse acts en artiesten die dankzij steunmaatregelen van OCW nieuw songmateriaal hebben kunnen maken.

 

Selectie en programmering

Een onafhankelijke programmacommissie bestaande uit vertegenwoordigers uit de media- en entertainmentindustrie stelt de uiteindelijke line up samen. Criteria die een rol spelen bij de selectie zijn:

 • Diversiteit
 • Inclusiviteit
 • Gendergelijkheid
 • Variatie in genres
 • Mix van jong en oud

 

Voorwaarden en verslaglegging

Om als acts, artiest of band in aanmerking te komen voor de programmering moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, te weten:

 • De band/act/artiest verplicht zich tot het aanleveren een geldige factuur voor afrekening van de gage, zodat op basis daarvan door Buma Cultuur een financiële verantwoording kan worden opgesteld voor het Ministerie van OCW.
 • De-minimis verklaring: het Ministerie van OCW eist ook dat iedereen die een bijdrage ontvangt, moet voldoen aan de gestelde de-minimis eis; een verklaring dat je in de afgelopen drie boekjaren niet meer dan € 200.000 aan staatssteun hebt ontvangen Deze de-minimis verklaring moeten alle aanvragers vooraf dus invullen en ondertekenen.

Partners

Sena Jan Vis Ambassadors of Entertainment