Informatie

Het Ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector, in totaal opnieuw € 10 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector’. Hiervan is € 2.337.500 beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek, Deel 2 en € 1.272.600 beschikbaar voor Nieuwemuziekmaken.nl. Buma Cultuur wendt deze bijdrage aan om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken en nieuwe exploitatie van bestaande werken door middel van compositieopdrachten in specifieke genres, te weten: hedendaags, jazz, kleinkunst, hollands, (multi)mediamuziek en muziekeducatie via Buma Music Academy. Daarnaast bestaat er een zevende traject – in nauwe samenwerking met Sena – gericht op het mogelijk maken van live-optredens, zodat nieuw werk dat tijdens de afgelopen maanden mede dankzij steun vanuit OCW tot stand is gekomen, live uitgevoerd kan worden voor publiek.

Voor alle trajecten geldt dat er maar een beperkt aantal compositieopdrachten vergeven kunnen worden. Het doel van nieuwemuziekmaken.nl is om het creatieve proces voort te zetten en bij te dragen aan nieuwe culturele producties.

Werkbijdragen uit het Nieuwemuziekmaken.nl moeten worden aangewend voor creatie van nieuwe werken en/of nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publieklijk toegankelijk waren. Als je een werkbijdrage ontvangt uit het Nieuwemuziekmaken.nl, word je geacht om je aan de Cultural Governance Code en de Fair Practice Code te houden.

Verder verzoeken we je om bij communicatie over je project te melden dat het (mede) tot stand is gekomen dankzij @nieuwemuziekmaken.nl @bumacultuur en @minocw.

 

Aanvragen en het proces

Het moment waarop je een werkbijdrage voor een compositieopdracht kan aanvragen bij een van de zes verschillende trajecten binnen Nieuwemuziekmaken.nl varieert. Check hiervoor de zes verschillende trajecten zoals beschreven op deze site en bezoek de daarbij betrokken websites voor aanvullende informatie. Om de aanvraag succesvol af te kunnen ronden, dient de aanvrager akkoord te gaan met alle aan de aanvraag verbonden Algemene Voorwaarden en een ingevulde en ondertekende de-minimis verklaring aan te leveren.

In de Algemene Voorwaarden staat onder andere dat de aanvrager zich verplicht tot het uitvoeren van de werkzaamheden zoals die in de aanvraag staan en dat bij het niet voldoen daaraan de werkbijdrage teruggestort moet worden; met de-minimisverklaring verklaart de aanvrager dat hij de afgelopen drie jaar minder dan €200.000 overheidssteun heeft ontvangen.

 

Verslaglegging

De verstrekking van de subsidie vindt plaats onder voorwaarden die op basis van criteria van het Ministerie van OCW zijn vastgesteld. Om te beginnen gaat het om een voorlopige beschikking. De beschikking wordt pas vastgesteld nadat het Ministerie van OCW de afsluitende financiële rapportage, die door een onafhankelijk accountant wordt gecontroleerd, goedkeurt. Aanvragers van de werkbijdrage dienen zich daarom aan een aantal voorwaarden te houden. De werkbijdrage kan alleen definitief toegekend worden als:

  • de aanvrager kan aantonen dat de bijdrage is gebruikt voor de doeleinden die in de aanvraag benoemd staan;
  • de aanvrager aan de hand van bewijsstukken heeft aangetoond dat de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn;
  • een beknopt inhoudelijk verslag is gemaakt van de werkzaamheden, de financiën en de resultaten.

Componisten/tekstschrijvers die een compositieopdracht en de daarbij behorende werkbijdrage ontvangen, verplichten zich tot een financiële en inhoudelijke rapportage. Deze dient uiterlijk 1 oktober 2022 digitaal aangeleverd te zijn. Zowel de inhoudelijke als de financiële rapportage wordt gecontroleerd waarna ook nog een accountantscontrole volgt. Als daaruit of anderszins blijkt dat een aanvrager na het ontvangen van de werkbijdrage/subsidie niet aan de voorwaarden heeft voldaan, wordt de werkbijdrage teruggevorderd.

De werkbijdrage wordt als voorschot uitgekeerd. De voorlopige beschikking wordt pas definitief zodra de rapportage van nieuwemuziekmaken.nl door het Ministerie van OCW is vastgesteld. Naar verwachting is dat het eerste kwartaal van 2023.

 

Vragen

In de Q&A wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen. Als je vragen hebt die hier niet bij staan, kun je contact opnemen met het team van nieuwemuziekmaken.nl door een mail te sturen naar nieuwemuziekmaken@bumacultuur.nl.

Heb je nog vragen?

In de Q&A wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen. Als je vragen hebt die hier niet bij staan, kun je contact opnemen met het team van nieuwemuziekmaken.nl door een mail te sturen naar nieuwemuziekmaken@bumacultuur.nl.


Stuur direct een e-mail