NIEUWEMUZIEKMAKEN.NL

Buma Cultuur en OCW versterken de muzieksector door werkbijdragen voor compositieopdrachten beschikbaar te stellen aan componisten en tekstschrijvers. De culturele sector is zwaar getroffen door de Coronacrisis. Buma Cultuur, als stichting gelieerd aan Buma/Stemra, en het Ministerie van OCW komen auteursrechthebbenden tegemoet met een vervolg op het Investeringsfonds Muziek. Hiervoor is de regeling nieuwemuziekmaken.nl ingericht.

Componisten en tekstschrijvers kunnen via specifieke trajecten in uiteenlopende genres een aanvraag indienen voor een compositieopdracht. Nieuwemuziekmaken.nl is bestemd voor de creatie van (nieuwe) muziek en/of nieuwe exploitatie van nieuwe of bestaande muziek. Naast het initiatief voor deze werkbijdragen voor compositieopdrachten in de regeling nieuwemuziekmaken.nl is door Buma/Stemra tevens het Investeringsfonds Muziek Deel 2 ingericht. Hier kunnen componisten, tekstschrijvers, uitgevers en de door Buma/Stemra erkende beroepsverenigingen ook een aanvraag voor een werkbijdrage indienen.


Lees verder

Veel gestelde vragen

Ik woon in het buitenland. Kom ik in aanmerking voor een compositieopdracht?

Nee, de aanvrager dient woonachtig te zijn in Nederland en het project dient in Nederland plaats te vinden. Het is immers Nederlands belastinggeld dat via het Ministerie van OCW wordt verstrekt ter ondersteuning van makers in Nederland.

Ik heb eerder ook al een aanvraag ingediend bij het Investeringsfonds Muziek – Buma/Stemra en een werkbijdrage ontvangen. Kan ik opnieuw een aanvraag indienen?

Ja, dat kan. Iedereen kan voor het Nieuwemuziekmaken.nl weer een aanvraag indienen.

Vanaf wanneer kan ik een aanvraag doen?

Wanneer je aanvraag kunt doen, verschilt per traject. Ook hier geldt: check hiervoor de specifieke websites. Dat geldt overigens ook voor de sluitingsdatum van de aanvraag.

Welke aanvragen worden gehonoreerd?

Voor elke van de zes trajecten gelden unieke, eigen criteria. Check deze criteria voor elk van deze trajecten op de betrokken websites.

Wat is totaal beschikbare bedrag in de regeling nieuwemuziekmaken.nl?

Er is in totaal € 1.272.600 euro beschikbaar. Het aantal beschikbare bedragen voor een compositieopdracht is dus gelimiteerd.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Heb je nog vragen?

In de Q&A wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen. Als je vragen hebt die hier niet bij staan, kun je contact opnemen met het team van nieuwemuziekmaken.nl door een mail te sturen naar nieuwemuziekmaken@bumacultuur.nl.


Stuur direct een e-mail